Hanneke Laarakker

interventiekundige

Over mij

Als ontwikkelingspsycholoog werk ik 35 jaar aan vraagstukken in organisaties en tussen organisaties. Mijn opdrachten liggen vooral in het sociale domein, met zo nu en dan een inspirerende uitstap naar de commerciële sector. Kwaliteit, zakelijkheid, (persoonlijk) ondernemerschap, efficiëntie, kostenbewustzijn en resultaatgerichtheid is in alle sectoren en domeinen van belang.

In 2016 volgde ik de studie Interventiekunde aan het Instituut voor Interventiekunde. Daar kreeg ik zicht op organisatiekunde, organisatieontwikkeling, systeemdenken, managementvraagstukken, cultuurontwikkeling, sociale psychologie, sociaal constructionisme, appreciative inquiry en nog veel meer belangrijke kennis en inzichten om individuen, teams en organisaties te kunnen begrijpen en te kunnen helpen bij hun vraagstukken.

Door mijn enthousiasme over de opleiding bleef ik dicht bij het Instituut werken, met af en toe een gezamenlijk optrekken met oprichter en eigenaar Wick van der Vaart. Helaas werd hij in 2017 ernstig ziek en overleed hij na een kort ziekbed. Vlak voor zijn sterven vroeg hij Willem de Wijs, Barbara van Kesteren en mij om zijn werk voort te zetten. Sinds 2018 ben ik mede-eigenaar van het Instituut voor Interventiekunde en noem ik mezelf interventiekundige. Het is een eer om in zijn naam het Instituut voor Interventiekunde voort te kunnen zetten.

Inmiddels ben ik kerndocent aan de opleidingen Interventiekunde en Appreciative Inquiry en werk ik voor klanten met vraagstukken van allerlei aard.

IMG_7052

NOBTRA registertrainer

meer dan trainen

Er is niets zo praktisch als een goede theorie.
Soms heb je als organisatie zelf al een oplossing bedacht voor een vraagstuk, namelijk een training of opleiding aanbieden.

Mijn eerste vraag is dan altijd: voor welk vraagstuk is dit de oplossing? En samen onderzoeken we het vraagstuk. In veel gevallen blijkt een ‘training’ dan niet de oplossing te zijn.

Als registertrainer plaatst ik een de opleidingsvraag in de context van de organisatiedoelstellingen en de strategie.  

Het is vaak nuttig om met de belanghebbende deelnemers samen in sessies het vraagstuk te analyseren, samen te bepalen wat je in de dagelijkse praktijk te doen staat, wil ontwikkelen of anders wil gaan doen en daarmee aan de slag gaan.

Deelnemers spreken concrete acties af die ze ieder op hun eigen terrein gaan doen.

In opeenvolgende sessies blikken we terug op die acties. Gelardeerd met toepasselijke theorie (van verschillende aard) maken we volgende stappen en al doende leren we samen de dagelijkse praktijk beter te begrijpen en te beïnvloeden.

Zo sluit het opleidingsproces aan bij de organisatiedoelstellingen.

39a92e91-6f16-4b8b-9316-c0bf30e7b18a

Vrijwilligerswerk

HazenkampThuis in Nijmegen
Met een aantal andere ouders hebben we het initiatief genomen om voor 10 jongvolwassenen met een diagnose in het autisme spectrum een woonplek te organiseren in de wijk. Met veel medewerking van de woningcorporatie Talis en de welwillendheid van de bewonersvereniging kunnen de jongvolwassenen volwaardig participeren in het Rentmeestercomplex. We noemen het ‘dorps wonen’: ieder kan iets beteken voor een ander; ieder mag iets vragen aan een ander.

Bestuurswerk

Gezondheidscentra Samen Gezond in Malden
In Gezondheidscentra Samen Gezond heb ik een bestuursfunctie als extern-bestuurslid, met de portefeuille personeelszaken en patiëntenparticipatie.